שנה אחרי שהצטרפנו לתכנית, אני כותבת מילים אלה מהמרפסת מהבית שלי שקנינו! עם פלוס בחשבון הבנק!