בימים האחרונים אני מרגישה עד כמה השינוי המחשבתי שאני עוברת בתכנית הוא עמוק ומשמעותי:

השילוב הייחודי הזה בין השינוי בחשיבה וניהול המספרים הוא כל כך כל כך ייחודי ומשמעותי!
תודה ענקית בריג'יט!