החיים של הבית השתנו לגמרי ואנחנו שולטים בכסף ולא הכסף שולט בנו