היום יותר מתמיד אני מודה שהכרנו אתכם ושעשינו אתכם תהליך
למרות קורונה והצמצום בהוצאות, מרגישים ביטחון כלכלי!!!